Daily Packing Schedule / Horario Diario

*Schedules Updated Daily ~ Horarios Actualizados a Diario*

 

Blueberry Packing Schedule for Thursday 9-24-2020 ~ Horario del empaque de la Arándano para el Jueves 9-24-2020

 

Blueberry Sort Days / Sorteo de Arándanos de Dia:

6:15 AM

Blueberry Pack Days / Empaque de Arándanos de Dia:

6:15 AM

 

 

 

 

 

 

**Updated / Actualizados  4:10 PM  9-23-20

©2020 Zirkle Fruit Company